organizacja-probnej-ewakuacji-w-szkole

Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń ppoż. w szkole nie jest zadaniem łatwym. Trzeba dotrzeć do uczniów w taki sposób, aby przekazywana wiedza miała dla nich atrakcyjną formę, a przy tym nie została zbagatelizowana.Odpowiednio przeprowadzone szkolenie powinno wyposażyć uczniów i nauczycieli w wiedzę, która pozwoli im podjąć konkretne działania w sytuacji kryzysowej. Najlepszym sposobem organizacji tego rodzaju kursu w szkole może być próbna ewakuacja. organizacja-probnej-ewakuacji-w-szkoleOddziałuje ona wystarczająco na wyobraźnię uczniów, imitując sytuację zagrożenia.

Organizacja próbnej ewakuacji w szkole

Dlaczego szkolenia ppoż. oparte o przeprowadzenie próbnej ewakuacji są skuteczne? Ponieważ dostarczają konkretnych instrukcji. W ostatnim czasie przeprowadziliśmy tego rodzaju instruktaż w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lesznowoli. Uczestniczyło w nim ponad 1000 uczniów z różnych klas pod opieką około 140 nauczycieli.

Organizacja próbnej ewakuacji jest ściśle określona przez Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego (akt prawny: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010.109.719)). Dopilnowaliśmy, aby zawarte w niej wymogi zostały spełnione. Zgodnie z regulacjami przed przeprowadzeniem ewakuacji poinformowaliśmy jednostkę Państwowej Straży Pożarnej o planowanym szkoleniu. W wyznaczonym dniu na terenie szkoły pojawiły się dwa zastępy strażaków, co przyczyniło się do zwiększenia autentyczności sytuacji pożaru. Wzbudziło również dużo emocji, zwłaszcza wśród młodszych uczniów.

organizacja-probnej-ewakuacji-w-szkole-2Dlaczego próbna ewakuacja to dobra metoda szkolenia dla uczniów?

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w organizacji szkoleń BHO i ppoż. wiemy, jak dotrzeć do różnych grup docelowych. Uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli są zwykle dociekliwi i lubią zadawać pytania. Standardowe szkolenie w postaci wykładu nie pozwoliłoby uczniom zapamiętać wielu istotnych informacji. Próbna ewakuacja natomiast sprawdza się zdecydowanie lepiej – dzieci są podekscytowane i zmobilizowane do działania. Towarzysząca niecodziennemu wydarzeniu ekscytacja pozwala im również łatwiej zapamiętać, co powinny zrobić i jak się zachować, na wypadek gdyby pojawiła się sytuacja zagrażająca ich zdrowiu i życiu.

Ponieważ chcemy przekazać swoją wiedzę w sposób jak najbardziej atrakcyjny i zapadający w pamięć, w czasie szkolenia w Lesznowoli wykorzystaliśmy specjalistyczny – nieszkodliwy dla zdrowia – sprzęt do zadymiania. Jego użycie w znaczny sposób oddziałuje na wyobraźnię uczniów, pozwala im w jakimś stopniu zapoznać się z trudnymi warunkami, z jakimi miałyby do czynienia, gdyby w budynku pojawił się dym. Dzięki współpracy ze strażakami z PSP mogliśmy także przedstawić, jak wygląda akcja ratunkowa z wyniesieniem poszkodowanego ze strefy zagrożonej.

organizacja-probnej-ewakuacji-w-szkole-3Korzyści dla szkoły

Jeśli nawiązujemy współpracę ze szkołami w zakresie szkolenia przeciwpożarowego, świadczymy kompleksowe usługi. Przed przeprowadzeniem ewakuacji dokonaliśmy wielu czynności, które pozwolą wyeliminować ryzyko wystąpienia pożaru w placówce oświatowej, do których zaliczyć można:

  • Audyt z zakresie ppoż.;
  • Sporządzenie i aktualizacja IBP;
  • Stały nadzór, przeglądy i konserwacja podręcznego sprzętu ppoż.;
  • Nadzór, konserwacja i naprawy bieżące systemu monitoringu przeciwpożarowego;
  • Prowadzenie cyklicznych szkoleń nauczycieli i innych pracowników szkoły co do sposobu zachowania w przypadku pożaru;
  • Na bieżąco prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

organizacja-probnej-ewakuacji-w-szkoleWspółpraca ze szkołami jest dla nas niezwykle istotna. Nasze usługi mają charakter kompleksowy i pozwalają spełnić wszystkie wymogi, jakie ma placówka oświatowa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Cenimy sobie również kontakt z młodzieżą. Wiemy, że nasze szkolenia są dla uczniów interesujące. Odpowiednie podejście pozwala zapamiętać im zdecydowanie więcej informacji, co może być kluczowe w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia.