Jak prawidlowo przeprowadzic postepowanie powypadkowe

Wypadek w miejscu pracy jest sytuacją szczególną. Nie tylko wywołuje on stres i nerwy u poszkodowanego i świadków wypadku, ale również wymusza przeprowadzenie specjalnej procedury – postępowania powypadkowego. Jego przebieg jest uregulowany w Kodeksie pracy – Dz. U. z 2006 roku poz. 1666 ze zm. oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 dotyczących ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków w pracy. Przeprowadza się go, aby ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, oraz poprzez określone działania profilaktyczne zapobiec powtórnemu niebezpieczeństwu w przyszłości. Ułatwia ono również uzyskanie ubezpieczenia dla poszkodowanego.

Postępowanie powypadkowe krok po kroku

Gdy dojdzie do wypadku w miejscu pracy należy obowiązkowo powiadomić przełożonego. Ten z kolei musi przeprowadzić postępowanie powypadkowe z udziałem specjalnie powołanego zespołu (2 osoby). Niedopełnienie obowiązków w tym zakresie grozi konsekwencjami prawnymi. Zgłoszenie wypadku automatycznie obliguje do udzielenia pierwszej pomocy. W pierwszej kolejności należy zapewnić sobie i osobie poszkodowanej bezpieczeństwo. Następnie powinno się powiadomić właściwe służby i przejść do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Należy pamiętać, że te czynności są ważniejsze niż dopełnianie formalności i inne działania. Nie należy wykonywać żadnych zmian na miejscu wypadku, chyba że wiążą się one z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa. Jest to bardzo ważne, ponieważ wszelkie zmiany utrudniają późniejsze postępowanie, które ma na calu ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku.

W razie konieczności można wykonać zdjęcia miejsca wypadku. Kolejnym krokiem w postępowaniu powypadkowym jest wysłuchanie poszkodowanego, jeśli jest to możliwe, i sporządzenie odpowiedniej notatki. Należy również spisać informacje dotyczące zajścia uzyskane od ewentualnych świadków. Następnym etapem jest sprawdzenie, czy warunki bezpieczeństwa były należycie zachowane.

W razie potrzeby powinno się zasięgnąć opinii lekarza na temat obrażeń powypadkowych, która posłuży do oceny rodzaju i konsekwencji wypadku. Bardzo ważnym elementem postępowania powypadkowego jest specjalna dokumentacja powypadkowa. Powołany wcześniej zespół ma za zadanie sporządzić protokół, który jest podstawowym dokumentem służącym do ustalenia uprawnień do odszkodowania. Do protokołu dołącza się pisemne wyjaśnienie osoby poszkodowanej, informacje od świadków, opinie lekarzy i ewentualne fotografie z miejsca wypadku. Należy też zakwalifikować wypadek do odpowiednich kategorii: indywidualny, zbiorowy, ciężki, śmiertelny itp.

Postępowanie powypadkowe kończy się wyciągnięciem wniosków z zaistniałej sytuacji i zaplanowaniem działań profilaktycznych, aby zminimalizować zagrożenie w przyszłości. Przeprowadzenie i przygotowanie pełnej dokumentacji powypadkowej możemy zlecić profesjonalnym firmom, aby znacznie przyspieszyć cały proces i mieć pewność, że zostanie ona wykonana należycie.